FR. KŘIŽÍK,

ELEKTROTECHNICKÝ ZÁVOD V PRAZE-KARLÍNĚ.

  ZALOŽENO 1880.  
 

ELEKTRICKÝ POHON
~ NA ŽELEZNICÍCH. ~

o o o

MÍSTNÍ DRÁHA Z TÁBORA DO BECHYNĚ.

 

V KARLÍNĚ.

TISKEM „POLITIKY“ ZÁVODU TISKAŘSKÉHO A VYDAVATELSKÉHO V PRAZE. NÁKLADEM VLASTNÍM.

1903.